dagens-nyheter

dagens-nyheter

betraktelser över eller under .....

betraktelser över eller underifrån om diverse skeenden i min omvärld

barnuppropet

pedagogikSkapad av lars larsson mar 06, 2009 08:20:46

BARNUPPROPET
till min glädje så finns det fortfarande människor som vågar se ungdomar och barn som människor och inte som en produkt närställd hunden, vilken bör uppfostras med snarlika metoder för att inom en fjärran framtid kunna utföra de uppgifter som endast barnets och hundens husbonde i bästa fall har kännedom om.

skriv på
barnuppropet

Max Ernst bild av jesus uppfostran

  • Kommentarer(0)//dagens-nyheter.larslarsson.se/#post82

pedagogik i London

pedagogikSkapad av lars larsson jul 11, 2008 19:41:59
På min morgonvandring 22 juni 2008 genom Westminster, denna stadsdel för väletablerade människor placerat mellan Buckingham Palace och the Parliament stöter jag på grunderna till det engelska imperiets stora fram och tillbackagångar Blog Image

Blog Imageen anläggning för barndesign
Blog ImageHär kan alla känna sig trygga.och fantasin flödar Blog Imagedenna anläggning är nästan bättre än " bienalen i venedig 7 marko mäetamm " jag tror att han skulle kunna utvidga sina ideér om barnuppfostran här.

Blog Image


  • Kommentarer(0)//dagens-nyheter.larslarsson.se/#post59

bukowskis vänliga råd

pedagogikSkapad av lars larsson dec 18, 2007 08:51:49

Vänligt råd till mången ung man

Res till Tibet.
Ta en ridtur på kamel
Läs Bibeln.
Färga skorna blå.
Låt skägget växa.
Res jorden runt i en papperskanot.
Prenumerera på Saturday evening Post.
Tugga enbart på munnenes vänstra sida.
Gift dig med en enbent kvinna och raka dig med kniv.
Och skär in ditt namn i hennes arm.

Borsta tänderna med bensin.
Sov hela dagarna och klättra i träd på nätterna
Bli munk och drick hembränt med öl.
Dansa magdans framför skära vaxljus.
Ta livet av din hund.
Kandidera till borgmästare.
Bo i en tunna.
Spräck skallen med en hacka.
Plantera tulpaner när det regnar.

Men skriv ingen poesi.


Charles Bukowski

  • Kommentarer(0)//dagens-nyheter.larslarsson.se/#post48

pedagogisk affärsidé

pedagogikSkapad av lars larsson nov 30, 2007 12:57:52

Detta är en aldeles ny affärsidé som jag i entrepenöriell anda utvecklat och som jag tror kommer att bli en stark och drivande ekonomisk motor för mitt nya företag

Pulpetens återkomst

Efter många år av vänstermaffians flum i skolvärlden är äntligen ordningen på väg att återställas. Denna flumpedagogik, dessa anarkistiska excesser har på ett monumentalt sätt statuerat sig i form av kunskapsmässiga kalhyggen.

När den nya regeringen avlägsnat tramset med de så kallade hemdatorerna vilka i de flesta fall endast användes för diverse nöjen och surfande på obskyra hemsidor, så kan vi känna hur tryggheten ökar i och med att vi slipper det ständiga kravet på uppdatering av ”kunskaper” vilken nu helt tas bort från vår yrkesroll.

Dessutom tvingade dessa datorer oss pedagoger till ständigt alltmer förvirrade situationer i relationerna med eleverna där vår auktoritet ständigt kunde ifrågasättas av dessa elever som oftast var mer bevandrade i alla de förrädiska och ondskefulla irrgångar som den digitala världen erbjöd.

En annan viktig komponent i striden mellan kunskap och idioti är införandet av fler betygsgrader, betyg i ordning och uppförande, möjligheten till sättande av betyg i lägre årskurser, detta ytterligare ett bevis på att ordningen håller på att återställas, kunskap och ordning träder åter in i centrum för skolans verksamhet.

Vi erbjuder er därför till kraftigt rabatterade priser en modern och tidsenlig utrustning för läraren i tiden.

En individuell och personlig utrusning som kan kombineras på olika sätt för den nya tidens lärare, den rörliga arbetsmarknaden för med sig att man inom en snar framtid kommer att utföra sina pedagogiska tjänster på många olika arbetsplatser inom den kommunala skolan och kan därför hamna i olika skolmiljöer tvingas arbeta i spillrorna efter vänsterns flumpedagogik vars härjningar märks i form av skövlade skolor ibland utan vare sig podier, pulpeter, katedrar och övrig kringutrustning som är nödvändig för den målmedvetne pedagogen: därför erbjuder vi en individuellt anpassad utrustning för varje ansvarskännande lärare.

Gratis Hemsändning ingår givetvis.

En god skolsalsmiljö kräver följande utensilier.
Podium minimun 300 mm hög med tillhörande mellansteg
Kateder: ibland fungerar undervisning utmärkt från kateder med oftast har man bruk av en
Pulpet
Pekpinne finns i flera längder och utförande från bambu till kolfiber
Linjaler 30 60, 45 45 graders 1 meters
Passare med gummiplopp i ändan
Whiteboard pennor i olika färger
Pennvässare kan monteras bänkfast på katedern
Penna med udd utav grafitstift i hårdeter mellan 3 & 5H
Kautschuk
Papper

  • Kommentarer(0)//dagens-nyheter.larslarsson.se/#post45

Tankens effektivisering

pedagogikSkapad av lars larsson nov 08, 2007 13:05:58

Att den skrupelfria och kompetensbefriade delen av befolkningen inte har någon respekt för kunskap/vetande/ kreativ kapacitet säger sig själv eftersom man inte har kompetens att avgöra vad som är kunskap/vetande/ kreativ kapacitet, detta beror inte på någon slags befrielse av begåvning, hjärnfel samlat under bokstavskombinationer utan på ett samhälle som uppmuntrar dåligt utnyttjande av hjärnans kapacitet, den största skulden härtill är skolan som fostrar människor till ickesökande ickenyfikna ickeöppna personligheter, skolan som i sin strävan efter att ge tillvaron struktur delar upp allting i delar och underavdelningar på samma sätt som man i datorernas arkiv gör för att hålla ordning på saker och ting, systemet med bibliotek, mappar, undermappar och filer dessa delar ses som fria delar utan någon som helst samband med varandra därför så lär vi oss aldrig att reflektera eller ens försöka att reflektera eller dra några slutsatser utav olika skeenden i teorin eller praktiken vi strävar bara efter att placera in olika saker i olika mappar för att senare plocka fram de delar som vi behöver till olika former av kunskapsredovisningar det kan vara tester för olika former av katalogiseringar av oss eller andra människor, djur blommor, atomer el.dyl skrivningar i skolan frågetävlingar och diskussioner av lika slag är ställen där man behöver fakta för att bemöta andas fakta med.

”bonden känner igen växterna, kanske också korna och getterna gör det. Men vem av dem har något vetande om växterna?
Linneus ur Trädgården av Magnus Florin

Den del av befolkningen som berövats eller förnekats förmågan till kreativitet och nyfikenhet antingen både i hemmet och i skolan eller bådadera blir de stora förlorarna.

Skolan är den institution som har berövat barn deras förmåga till nyfikenhet, kreativitet och fantasi.

  • Kommentarer(0)//dagens-nyheter.larslarsson.se/#post36

självkänsla

pedagogikSkapad av lars larsson okt 11, 2007 17:51:55

elev.-vad skall jag göra nu?
pedagogen.- vänd sida och fortsätt!!

  • Kommentarer(0)//dagens-nyheter.larslarsson.se/#post34

innanför eller utanför?

pedagogikSkapad av lars larsson sep 05, 2007 20:30:45
Blog Imagenätverken kan byggas på olika sätt.

  • Kommentarer(0)//dagens-nyheter.larslarsson.se/#post27

kunskapstest med kommentar

pedagogikSkapad av lars larsson sep 05, 2007 20:19:24

Kunskapstest


1. Hur mycket väger röda rummet och med vilket instrument är orginalet skrivet?
2. Hur många ettor finns det?
3. Varför finns bokstaven A?
4 Vilket skonummer hade Jesus, under intåget till jerusalem?
5. Hur länge skall tiden gå?
6. Vem är bäst Karl XII eller Karl XIII?
7. Om A cyklar mot Paris med en dyngsmedelhastighet av 18 km/tim från Sarajevo i skymmningen den 1 april 1824 och B springer från Le Havre mot London i gryningen den 24 dec 1824 med en dyngsmedelhastighet av 3,4 km/tim när och var möts de båda?
8. Varför är en kunskapskontroll nödvändig?
9. Vem jagar fisk?
10. Vem var skolminister i den första fascistiska regeringen i Italien och varför?
11. Hur ont kan man ha i en tand?
12. Om din hjärna var gjord av granit istället för nuvarande material hur mycket mer (ange i %) skulle den i så fall väga?
13. Böj ordet Bord!
14. Slå en vinkel och fördubbla den!
15. hur många dragspel går det på en bastuba?
16. Hur många bor det i Belgien och vilka?
17 Redogör för inehållet i en ost?
18 Analysera ordet ord!
19. Gör en kunskapstest!
20. Vika linjer finns det?
21. Skriv om biblen!
22. Vad hette Gunnar grens mor?
23. Om golfsporten uppfanns i Mongoliet,- hur skulle golfklubborna sett ut?
24. Sök efter problemet!
25. flytta syntagmen i det syntetiska adjektivets syntax!
26. Konkretisera betong!
27. Balansera våldsspiralen!

Fettförbränningen speglar ofta graden av de emotionella ursprungens psykologiska och materiella uppträdande på den ekonomiska marknadens spänningsfyllda baksida eller om man uttrycker det matematiskt som en ekvivalent av sympatiska strömmningars påverkan på ljusbågars vibrationella drivkrafter i ett kapitalstark lakonisk utnyttjande av de finsk urgiska språkstammarnas ständigt pågående pedagogiskt stabiliserande av massyttryckens bildligt polära intentioner utan vilka inga som helst problembaserade banaliteter klarar av att överleva problemets lösbarhetskoefficient är i detta fall endast en del av lösningens innersta kärna.
Lars Larsson
kontrollant
kunskapskotrollinstitutet

  • Kommentarer(0)//dagens-nyheter.larslarsson.se/#post25
Nästa »